Yalın Düşünce ve Yalın Liderlik Eğitimi

Yalın Düşünce ve Yalın Liderlik Eğitimi

Eğitimin Amacı: 

Bu eğitimin amacı, Yalın Düşüncenin net kâra ve toplam kaliteye etkisini anlamak, Yalın liderlik için anahtar araçları öğrenmektir. Bu eğitimin sonunda, yalın düşünce ile yönetimin faydaları, hangi yalın aracını ne için kullanabileceğinizi, yönetim şeklinin finansal etkilerini ve süreç tasarımı ve analizindeki temel unsurları hakkında bilgi birikim sahibi olunmasını sağlamaktır. 

 

Eğitimin İçeriği: 

-Yönetim Metodolojilerinin ortaya çıkışı ve farkılılıkları (Yalın Düşünce / 6 Sigma)

- Yalın Düşüncenin Temel İlkeleri 

    - Değer/İsraf

    - Değer Akışı

    - Sürekli Akış 

    - Çekme Sistemi 

    - Mükemmellik Arayışı 

- Yalın Düşüncenin Finansal Etkileri 

- Yalın Liderlik Tanımı 

- Yalın Liderler için Anahtar Yalın Araçları 

     - Genchi Genbutsu

     - Hansei

     - Nemawashi

     - Hoshin Kanri 

     - İnsana yaklaşım 

     - Toyota Kata

     - Ji Koutei Kneketsu 

     - Henkaten Kanri

 

Kimler Katılabilir?:

Orta ve üst kademe yöneticileri, İş yeri sahipleri, Öğrenciler, Mühendisler, Vardiya Amirleri /Formenler, Takım Liderleri 

 

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co