ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ürünün hammaddede halinden işlenip müşteriye ulaştırılmasına kadar geçen süreçte, sürecindeki çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır.

Çevre yönetim sistemi kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen çevre şartlarına tepki vermek için bir çerçeve sağlamaktadır. Bu standart, kuruluşların kendi yönetim sistemi için belirlediği amaçlanan çıktılarına erişmek için kuruluşlara şartlar belirler.

ISO 14001 Çevre Yönetim sistemini temel alan bir çevre yönetim sistemi her tip ve büyüklükteki işletmenin kendi ürün, hizmet ve faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmesine yardımcı olan bir yönetim aracıdır.

PROKS Akademi olarak, Belgelendirme ve Eğitim hizmetlerimizden elde edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimiz ile, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri konusunda eğitim çözümleri sunarak yanınızdayız. Eğitimlerimizde, katılımcılarımızın bilgi birikimini test etmek için pratik vaka çalışmaları ve örnek senaryolar kullanarak standart ve denetim anlayışı konusunda yetkinlik kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Eğitim Başvuru Formu
Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co