Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum ve Denetim Eğitimi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum ve Denetim Eğitimi

Eğitimin Amacı:

6 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kurumlar; karşılaşabilecekleri güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikle gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliği bozulduğunda ortaya çıkabilecek kamu düzenini riske atabilecek kritik verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirlerini uygulamak ile yükümlü kılınmıştır.

Bu kapsamda 27 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanmış olan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi"'ine tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı hizmeti veren işletmeler, Rehberde yer alan usul ve esaslara uyması zorunludur. Kurumlar rehberin yayım tarihi olan 27 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 2 yıllık bir uyum süresi verilmiştir. Kurumlar denetim faaliyetlerine en geç 2 yıllık sürenin sonunda başlamalıdır. Ve bu denetim yılda en az bir kez gerçekleştirilmelidir.

Bu eğitim ile Kamu ve/veya Kritik Altyapı şirketlerinde, denetim faaliyetini yapacak kişilerin ve CB DDO BİG rehberinin beklentilerine hakim olmaları, gerekli tedbirleri öğrenmeleri ve bu tedbirlere uygun aksiyonları alabilmeleri, denetim sonunda ise CB DDO'ya raporlarını doğru ve eksiksiz şekilde sunabilmeleri amaçlanmaktadır.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Bilgi Güvenliği Tarihçesi
 • Bilgi ve İletişim Güvenliği Temelleri
 • BİG Rehber Uygulama Süreci
 • BİG Denetim Rehberi
 • Varlık Yönetimi
 • Varlık Sınıfları
 • Varlık Kritikliği
 • Kontrol Kriterleri
 • Ağ ve Sistem Güvenliği
 • Uygulama ve Veri Güvenliği
 • Taşınabilir Cihaz ve Ortam Güvenliği
 • Nesnelerin İnterneti (IoT) güvenliği
 • Personel Güvenliği
 • Fiziksel Ortam Güvenliği
 • Uygulama ve Teknoloji Alanları Güvenliği
 • Sıkılaştırma Tedbirleri

 

Kimler Katılabilir:
Kamu Kuruluşları ve/veya Kritik Altyapı şirketlerinde Bilgi ve İletişim Güvenliği denetimlerinden etkilenen taraflardan ISO 27001 BGYS Baş denetçi veya CISA sertifikasına sahip kişiler, yöneticiler ve tetkikçiler.

 

 

 

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co