Değer Akış Haritalama Eğitimi

Değer Akış Haritalama Eğitimi

Eğitimin Amacı: 

"Değer Akış Haritalama" olarak Türkçeye çeviren "Value Stream Mapping(VSM)", Yalın üretim teknikleri içinde en önemli araçlarda biri olarak kabul görür. VSM, ürün ya da hizmeti oluşturmak için değer yaratan ve yaratmayan faaliyetlerin akışını analiz etmede kullanılan bir yöntemdir. Proseslerdeki detaylarla uğraşmak yerine, akışı ve ürünün izlediği yolu takip ederek bütünü görmeyi kolaylaştırır. Eğitim katılımcılara konuyla ilgili temel kavramları ve metodu öğretirken hangi kavramları ve metodu öğretirken hangi adımlara dikkat etme ve haritalamanın incelikleri konusunda değerlenidrme yapma yetkinliğini kazandırır. 

 

Eğitimin İçeriği: 

- Temel Yalın İlkeleri 

- Değer ve İsraf 

- Değer akışı nedir?

- Değer akış haritalama

- Değer akış haritası nasıl okunur/nelere dikkat edilmelidir. 

 

Kimler katılabilir: 

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, İş Sahipleri, Öğrenciler, Mühendisler bu eğitime katılabilir. 

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co