ISO 31000 Risk Yönetimi

ISO 31000 Risk yönetimi Standardı organizasyonların karşı karşıya kalabilecekleri riskleri belirler, analiz eder, risk derecelendirmesi yaparak ortaya çıkan riski ortadan kaldırıp riski elemine edip edemeyeceklerini değerlendirerek yönetir. Bu süreç boyunca organizasyonların faaliyetlerindeki değişimleri kontrol etmeleri ve herhangi karakterdeki riski sistematik, şeffaf ve güvenilir bir şekilde, kapsam ve içerik dahilinde yönetebilmek için prensipleri ve genel esasları sağlar.

 

PROKS Akademi olarak Belgelendirme ve Eğitim hizmetlerimizden elde edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimiz ile, ISO 31000 Risk yönetimi Standardı konusunda eğitim çözümleri sunmaktayız. Eğitimlerimizde, katılımcılarımızın bilgi birikimini test etmek için pratik vaka çalışmaları ve örnek senaryolar kullanarak Standart ve denetim anlayışı konusunda yetkinlik kazandırmayı hedeflemekteyiz.

 

 

Eğitim Başvuru Formu
Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co