ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Günümüzde bilgi, birçok biçimde bulunabilir; kağıt üzerinde yazılı olabilir, elektronik olarak saklanıyor olabilir, posta veya elektronik posta yoluyla bir yerden bir yere iletilebilir ya da kişiler arasında sözlü olarak ifade edilebilir. Bilgi hangi formda olursa olsun, mutlaka uygun bir şekilde korunmalıdır.

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, bir kuruluşun sektörü ve ölçeği ne olursa olsun bilgi risk yönetim süreçlerinde organizasyonun tüm yasal fiziksel ve teknik kontrollerini içeren politika ve prosedürlerini oluşturmasını sağlamak amacıyla gereksinimlerini belirten, sistemin kurulumu ve gerekliliklerinin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve sürekli iyileştirilmesi ihtiyaçların anlaşılması amacıyla yayınlanmış bir güvenlik standardıdır. Sistematik bir yaklaşımla bilgi varlıklarının güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak için kuruluşlara uygulanabilir bir yol haritası sunar.

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluş için stratejik bir karardır. Kuruluşun bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasında, kuruluşun ihtiyaç ve amaçları, güvenlik gereksinimleri, kullanılan kurumsal prosesler, kurumun boyutu ve yapısı etkilidir. Bilgi güvenliği yönetim sistemi, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişebilirliğini risk yönetimi proseslerini uygulayarak muhafaza eder ve ilgili taraflara risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence verir.

PROKS Akademi olarak Belgelendirme ve Eğitim hizmetlerimizden elde edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimiz ile, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı konusunda eğitim çözümleri sunarak yanınızdayız. Eğitimlerimizde, katılımcılarımızın bilgi birikimini test etmek için pratik vaka çalışmaları ve örnek senaryolar kullanarak standart ve denetim anlayışı konusunda yetkinlik kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Eğitim Başvuru Formu
Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co