Operasyonel Süreçlerde Sürekli İyileştirme ve Kaizen Eğitimi

Operasyonel Süreçlerde Sürekli İyileştirme ve Kaizen Eğitimi

Eğitimin Amacı: 

Doğu külüründe sürekli ve bitmeyen iyileştirme anlamına gelen KAIZEN, küçük küçük de olsa iyileştirmelerin sürekli ve sistematik bir biçimde gerçekleşirilmesi ve alışkanlık haline getirilmesi yöntemidir. İyileştirme için büyük yatırımlar gerektirmeyen, tüm personelin yaratıcılıklarını ön plana çıkartan, çalışanlar tarafından uygulandığı için benimsenmesi kolay olan bir yöntemdir. 

Bu eğitim, KAIZEN hakkında temel bilgilerin yanı sıra uygulama yöntemleri ve nasıl kullanılacakları hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi hedefler. 

 

Eğitimin İçeriği:

- Süreç KPI'larının belirlenmesi 

- Kaizen etkililiğinin planlanaması / PDCA

- Quick Kaizen ve Koubetsu Kaizen 

- A3 Raporlama ve problem çözme ve proje yönetim 

- Kök neden analizi 

 - Vaka çalışması üzerinden A3 raporu hazırlanması 

 

Kimler katılabilir

Kuruluşlarında KAIZEN Uygulamalarını Yönlendirecek ve Uygulayacak Yöneticiler, Teknisyenler ve Ustalar, Mühendisler bu eğitime katılım sağlayabilir. 

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co