APQP - PPAP Eğitimi

APQP - PPAP Eğitimi

Eğitimin Amacı: 

ISO 16949 Standardının gerekliliklerinden olan APQP(Advanced Product Quality and Control Plan – İleri Ürün Kalite Planlama) ve PPAP (Production Part Appvoval Process – Üretim Parçası Onay Prosesi) yeni bir ürün devreye alınmasıyla ilgili olarak, kavram geliştirilmeden(müşteri talebinin gelmesinden) başlayıp seri üretime geçilmesiyle sonuçlanan ürün kalite planlama sürecinin yönetimiyle ilgili yöntem ve gereklilikleri içermektedir. 

 

Eğitimin İçeriği: 

APQP nedir?
Ürün Kalite Planlaması gereklilikleri 
APQP aşamaları
APQP zaman çizelgesi 
APQP Süreçlerinin girdileri/Çıktıları 
Kontrol planı oluşturma ve uygulaması 
Kontrol planı -FMEA ilişkisi 
MSA – SPC
PPAP nedir?
PPAP dokümanları, kayıtları ve PPAP Dosyası oluşturma 
Müşteri ile ilişkiler
PPAP dosyası sunma seviyeleri
Pratik uygulamalar ve örnek çalışmalar 

 

Kimler Katılabilir:

Üst ve Orta Kademe yöneticiler, Parça onay sürecinde ve müşteriyi etkileyen faaliyetlerde görev alan mühendisler, uzmanlar ve çalışanlar 

 

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co