DPO(Veri Koruma Yetkilisi) Eğitimi ve GDPR Uyumluluk Uygulaması Çalışması

DPO(Veri Koruma Yetkilisi) Eğitimi ve GDPR Uyumluluk Uygulaması Çalışması

Eğitimin Amacı:

DPO(Data Protection Officer), GDPR(General Data Protection Regulation) uyumluluk gereksinimlerinin karşılanması ve yönetilmesinde gerekli olan bilgi ve beceriyi kazanmanızda ve geliştirmenize fayda sağlar. GDPR içeriğindeki temelleri kavrama, uyum proseslerini iyileştirme, metodolojiyi oluşturma ve geliştirme, kurum ve kuruluşlarda uygulamalrın kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır. DPO eğitimi sonunda Kişisel verilerin GDPR'a uygun olarak saklanması, risklerin değerlendirilerek süreklerin sürdürülmesi ve veri güvenliğine bağlı eğitim aşamalarının işletilmesinin gerekliliklerini de öğreneceksiniz. 

 

Eğitimin İçeriği:

1. Gün (4-5 Saat)
- Hoşgeldiniz / Gündem & Sınav 1-2 ve Final Sınavı
- GDPR'ye Giriş
- GDPR Formatı
- GDPR'deki tanımlar
- Temel kavramlar, ilkeler ve yükümlülükler
- Soru ve Cevap - Ara 1
- Meşru Menfaat ve RIZA: GDPR kapsamında veri işlemenin yasal dayanakları
- Hassas Kişisel Verilerin İşlenmesi
- Veri Sahiplerinin Hakları ve bunların nasıl ele alınacağı
- Örnek Çalışma 1: Erişim talebi
- Veri Transferleri: Kısa giriş
- Ana Karakterler, roller ve sorumluluklar
- DPO
- Soru-Cevap - Ara 2
- Veri Güvenliği Yönetimi
- Veri İhlali Yönetimi
- Önemi yüksek GDPR Maddelerine derinlemesine bakış
 - 1. Gün sonu sınavı 

2. Gün (4-5 Saat)
- Tasarım ve varsayılan olarak veri koruması
- Veri koruma etki değerlendirmeleri
- Örnek çalışma 2 – DPIA
- Soru-Cevap- Ara 1
- 3. ülkelere veri aktarımı
- Örnek Çalışma 3 – Uluslararası Veri aktarımları
- Soru-Cevap- Ara 2
- GDPR ve GDPR Kapsamında Hesap Verebilirlik
- Etik ve GDPR
- E-Gizlilik
- AB yargı ve kolluk kuvvetlerinde veri koruması
- AB düzeyinde ortak bilgi sistemlerinde veri koruması
- Yol Haritası ve GDPR kuşbakışı görünüm Sayfası
- 2. Gün sonu sınavı

3. Gün (5-6 Saat)
- Yapay Zekâ
- Yapay Zekâ ve GDPR: Arkadaşlar veya değiller.
-  Web Sitelerini ve Data Gizliliğini yeniden “Dost Hale Getirin!”
- Blockchain
- Blockchain Teknolojisinin Hukuki Yönleri
- Blockchain ve GDPR: Dostlar mı Düşmanlar mı
- GDPR Uyumluluk projesi
- Yönetim Kurulu ile Toplantı
- DPO Ataması
- Müşteri ile DPO anlaşması yapılması
- Kuruluş içinde GDPR Denetleyicisi ve İşleyici ataması
- İK, Hukuk, BT & Satış ve pazarlama ile toplantılar
- Tüm Kişisel ve Üst Düzey, Direktörler, Yöneticiler, Memurlar, İşçiler Eğitimi
- Sertifika Töreni
- Veri Denetimi Nasıl Yapılır? (Teknik ve teknik olmayan toplantılar (2. kez) farklı departmanlarla
- Veri Eşleme
- Kişisel Veri sınıflandırması
- GDPR Politikaları Üzerinde Çalışmak
- Web Sitesi ÇEREZLERİ Politikası
- Kurum içi Veri Gizliliği Beyanı / Politikası
- WEB’de Veri Gizliliği Beyanı / Politikası
- Personel Politikaları
- Veri Koruma/gizlilik Etki Değerlendirmesi
- Veri İhlallerini Raporlama
- 3. Kişiler ve Sözleşmeler
- Uyum – Veri El Kitabı
- Örnek Veri Gizliliği el kitabı üzerinde çalışma
- Gizlilik politikası hakkında genel bilgiler
- İrtibat Kişileri ve Raporlama Kanalları
- Genel Yönetmelikler
- BT Sistemlerinin Kullanımına İlişkin Davranış Kuralları
- Mobil iş ve ev iş istasyonları
- İnternet ve E-posta
- Resmi İnternet erişiminin kullanımı (özel kullanıcı izni)
- Final Sınavı

 

Kimler Katılabilir:

- Veri koruma görevlisi(DPO) atanmış ve kendi görevlerini yerine getirmek için daha fazla eğitime ihtiyaç duyan perosnel veya DPO olmak isteyen kişiler

- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Operasyonlarını yürüten kişiler 

- KVKK veya GDPR alanında danışmanlık yapmak isteyenler 

- IT çalışanları 

- Üniversitede Hukuk ve Bilişim öğrencieri, Sistem Mühendisleri 

 

 

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co