DPO Veri Koruma Sorumlusu Eğitimi

DPO Veri Koruma Sorumlusu Eğitimi

Eğitimin Amacı:

DPO(Data Protection Officer), GDPR(General Data Protection Regulation) uyumluluk gereksinimlerinin karşılanması ve yönetilmesinde gerekli olan bilgi ve beceriyi kazanmanızda ve geliştirmenize fayda sağlar. GDPR içeriğindeki temelleri kavrama, uyum proseslerini iyileştirme, metodolojiyi oluşturma ve geliştirme, kurum ve kuruluşlarda uygulamalrın kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır. DPO eğitimi sonunda Kişisel verilerin GDPR'a uygun olarak saklanması, risklerin değerlendirilerek süreklerin sürdürülmesi ve veri güvenliğine bağlı eğitim aşamalarının işletilmesinin gerekliliklerini de öğreneceksiniz. 

 

Eğitimin İçeriği:

- GDPR'ın amacı

- Terimle ve tanımlar 

- Temel kavramlar

- Veri işleme prensipleri 

- İlgili kişinin hakları 

- Kuruluşun anlaşılması 

- Zorlukların ve sorunların analizi 

- Veri koruma etki değerlendirmesi 

- Prosesler ve altyapı 

- Hedeflerin belirlenmesi 

- Kişisel veri koruma politikası 

- DPO'nun rolü

- Veri güvenliği ve ihlali yönetimi

- Tasarım ve varsayılan olarak veri koruma 

- Veri koruma etki değerlendirmeleri 

- Ülkelere veri aktarımı 

 

Kimler Katılabilir:

- Veri koruma görevlisi(DPO) atanmış ve kendi görevlerini yerine getirmek için daha fazla eğitime ihtiyaç duyan perosnel veya DPO olmak isteyen kişiler

- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Operasyonlarını yürüten kişiler 

- KVKK veya GDPR alanında danışmanlık yapmak isteyenler 

- IT çalışanları 

 

 

Tarihler Saat Yer Fiyat Detay
25-26-27 Kasım 2021 09:30 - 17:30 Online 3.000 TL + KDV Başvuru Formu
Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co