Proses Hata Türü ve Etkileri Analizi (P-FMEA)

Proses Hata Türü ve Etkileri Analizi (P-FMEA)

Eğitimin Amacı: 

Günümüzde her alanda kullanılabilen en etkin risk analizi yöntemlerinden biri olan Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) yaklaşımı, riskleri tahmin ederek her bir adım için olası hata türlerinin ortaya konularak düzeltici faaliyetlerin hata gerçekleşmeden uygulanmasını sağlar. 

Proses/Süreç FMEA, yerinde kalite bakış açısıyla hata üretmeyen/geçirmeyen süreçler oluşturmak için süreçlerin zayıflıklarını (yetersizliklerini, risklerini) bulmaya odaklanır.

Bu zayıflıkların ne tür hatalara yol açabileceği, bu hataların operatör, müşteri ve ekipman açısından etkileri, hataların nedenleri, oluşma sıklıkları, bu hataları önleme veya yakalama potansiyeli kavramları yardımıyla bir risk değerlendirmesi yapılmasını, bunların önceliklendirilmesini ve oluşmadan önlenmesi için iyileştirmelerin hayata geçirilmesini içerir.

 

Eğitimin İçeriği: 

Proses FMEA kavramlar 
Proses FMEA Adımları
-FMEA kapsamının belirlenmesi 
-FMEA takımının kurulması 
Fonksiyon analizi ve Prosesin incelenmesi 
Hata Analizi 
Hata Etkilerinin- Şiddetinin -Türlerinin belirlenmesi
Hata türleri için hata nedenlerinin belirlenmesi 
Risk analizi 
Mevcut önleme ve kontrol mekanizmalarının belirlenmesi 
Olasılık ve sapma değerlerinin atanması 
Aksiyonların tespit edilmesi 

 

 

Kimler Katılabilir:

Her kademe yöneticiler, ürün üzerinde etkisi olan faaliyetlerde görev alan Mühendisler, Uzmanlar, Teknisyenler, Çalışanlar 

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co