ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi

Eğitim Adı: 

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

 

Eğitimin Amacı: 

İş Sürekliliği Yönetim Sistemlerinin ikinci ve üçüncü taraf denetimleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, Başdenetçi rolünün iyice anlaşılmasını ve etkin bir şekilde yerine getirmek için gerekli uzmanlığa sahip Başdenetçiler yetiştirmek üzere geliştirilmiş bir eğitimdir. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi; ISO 22301:2018 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı ve ISO 19011:2018 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu şartlarına uygun olarak etkin bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi denetimi yapılabilmesi ve yönetilebilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlar.

Eğitim, etkileşimli ortamda(online veya yüzyüze) katılımcıların etkin denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde edip Denetçilik veya Başdenetçilik kariyerlerine ilk adımı atmayı sağlamaktır. 

 

Hedef Kitle:

Üst ve orta düzey yöneticiler, Kuruluşlarında ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemini uygulayan sistem sorumluları, Danışmanlar ve ve Başdenetçilik kariyerine adım atmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir. 

 

Eğitimin Süresi:

40 Saat (5 Gün)

 

Eğitimin İçeriği: 

İş Sürekliliği dokümantasyon yapısı ve terminolojisi

Denetim kavramı, denetim tipleri ve kaynak gerekliliği

Denetçi karakteristikleri, sorumlulukları ve görevleri 

Bir denetimi planlama, yürütme, raporlama ve takip için denetçinin rolünün açıklanması 

Denetim sırasında soru sorma, görüşme yapma, denetim bulgularının yönetimi ve raporlama 

Denetim psikolojisi ve zorlukları yönetme 

Uygunsuzlukların tespiti, raporlanması ve uygunsuzluk sınıflandırma 

Takip faaliyetleri ve düzeltici faaliyetler 

Sınav 

 

Ne kazanırım?

40 Saatlik (5 Günlük) ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Başdenetçilik Eğitimi alan ve eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, uluslararası geçerliliğe sahip Exemplar Global onaylı Denetçi sertifikası almaya hak kazanırlar. 

 

Önemli Not: Herhangi bir belgelendirme kuruluşunda Denetçi/Başdenetçi olarak görev alabilmeniz için eğitim sonrası yapılması gereken Aday Denetçilik ve staj konusunda Proks'un herhangi bir taahhütü bulunmamaktadır. Bu eğitimimiz, Denetçi/Başdenetçi olabilmenin bir ön şartı olup atama işlemleri görev alacağınız belgelendirme kuruluşu nezdinde tamamlanmalıdır. 

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co