ISO 31000:2018 ve ISO 31010:2019 Risk Yönetimi Uygulaması Eğitimi

ISO 31000:2018 ve ISO 31010:2019 Risk Yönetimi Uygulaması Eğitimi

Eğitimin Amacı: 

Kuruluşlar, koydukları hedefleri yerine getirme konusunda belirsizliklerle karşı karşıya kalırlar. Etkisi kanıtlanmış bir yöntem olarak Risk Yönetimi, kuruluşların çıktılarının kontrol edilebileceği alanları arttırırken, çıktıların tahmin edilemeyeceği ve üzerinde kontrol sağlanamayacak alanlardaki etkileri en aza indirmek için bir çerçeve ve proses sağlamaktadır. 

Bu uygulamalı eğitimin amacı, Risk Yönetimi prensiplerini ve kullanımını ISO 31000:2018'e göre etkin şekilde uygulamak için bir çerçeve ve bakış açısı kazandırmak ve Risk değerlendirme tekniklerinin seçimi uygulaması konusunda rehber olan ISO 31010:2019 Standardı baz alınan bu eğitimde, adım adım bir yaklaşımla bir uygulama planının nasıl geliştirilebileceğini, gerekli dokümantasyonun nasıl oluşturulavağını, risk yönetimi prosesinizde nasıl iyileştirme sağlanacağı hakkında bilgi vermektir. 

 

Eğitimin İçeriği: 

Bu kursu tamamladıktan sora hedefleriniz, operasyon yapınız, süreçleriniz, ürünleriniz/hizmetleriniz, varlıklarınız ve projeleriniz dahil olmak üzere kuruluşunuzun tüm yönlerini analiz edebileceksiniz. ISO 31000'in risk yönetimi ilkelerini ve yönergelerini öğreneceksiniz:

- Risk yönetiminin temelleri: Risk nedir? Risk yönetimi ile ilgili kavramlar ve türleri, risk senaryolarını anlama

- Bir kuruluşu ve bağlamını anlama

- Risk yönetimi süreci: Analiz - Değerlendirme - İzleme - Gözden Geçirme

- Risk yönetimi yaklaşımları: Kaçınma - Azaltma - Paylaşma - Sürdürme

- Risk yönetimi sisteminin sınırları 

- Risk değerlendirme araçları (ISO 31010)

 

Kimler katılabilir: 

Bu eğitime, kuruluş yöneticileri ve muhtemel risk yönetimi uygulayıcıları ile bu konuda çalışmalar yürüten mühendis ve çalışanlar katılım sağlayabilir. 

- Risk yöneticileri,

- Yönetici düzeyindeki kişiler; CEO, CFO, COO, CIO, İK Yöneticileri

- İş süreç sahipleri

- İş finansman yöneticileri

- Uyumluluk yöneticileri

- Proje yönetimi personeli

- Bilgi güvenliğinden veya uygunluğundan sorumlu kişiler 

 

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co