ISO 19011:2018 Standardı Temelli İç Denetçi Eğitimi

ISO 19011:2018 Standardı Temelli İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin Adı: 

ISO 19011:2018 Standardı Temelli İç Denetçi Eğitimi

 

Eğitimin Amacı: 

ISO 19011:2018 Standardı Temelli İç Denetçi Eğitiminin amacı, Entegre Yönetim Sistemleri uygulayıcıları için iç denetim teknikleri konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamak,  ISO 19011:2018 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzuna uygun olarak denetim gerekliliklerini kavramış ve etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek kuruluş içi denetçiler yetiştirmektir. 

 

Hedef Kitle: 

Kuruluşlarında var olan Entegre Yönetim Sistemlerini denetlemekte olan veya denetleyecek olan kuruluş çalışanları, Entegre Yönetim Sistemlerini uygulayan tüm sistem sorumluları ve yöneticileri, danışmanlar, denetçi adayları bu eğitime katılım sağlayabilir. Bu eğitime katılım için herhangi bir ön şart bulunmamakla birlikte, katılımcıların daha önce Entegre Yönetim Sistemine dahil olan standartlardan en az biri hakkında temel eğitim almış olması faydalı olacaktır. 

 

Eğitimin Süresi:

2 Gün (16 Saat)

 

Eğitimin İçeriği: 

Terminoloji

Yönetim Sistemleri

Denetim kavramı, tipleri ve kaynak gerekliliği

Denetçi sorumlulukları ve görevleri 

Bir denetimi planlama, yürütme, raporlama ve takip için denetçinin rolünün açıklanması

Soru sorma, görüşme yapma, denetim bulguları, raporlama

Denetim psikolojisi ve zorluklarını yönetme

Uygunsuzluk tespiti

Takip faaliyetleri

Sınav

 

Ne kazanırım?

2 Günlük (16 saatlik) ISO 19011:2018 Standardı Temelli İç Denetçi Eğitimini başarıyla tamamlayan katılımcılara, PROKS Belgelendirme tarafından Başarı Sertifikası verilir. 

 

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co