ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Başdenetçi Uygulamalı Eğitimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Başdenetçi Uygulamalı Eğitimi

Eğitimin Adı:

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Başdenetçi Uygulamalı Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

 

Eğitimin Amacı: 

Herhangi bir standartta Denetçi/Başdenetçi olup, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminde de Denetçi/Başdenetçi olmak isteyen adayları yetiştirmek. 

 

Hedef Kitle: 

Herhangi bir standartta Denetçi/Başdenetçi olup, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminde de Denetçi/Başdenetçi olmak isteyen adaylar bu dönüşüm eğitimine katılım sağlayabilir. 

 

Eğitim Süresi:

24 Saat (3 Gün) 

 

Eğitim İçeriği:

- Çevre Yönetim Sisteminin temel ilkeleri,

- Çevre yönetim Sistemi terimleri, tanımlar ve kuralları anlamak,

- Çevresel Boyut ve Etki Analizi,

- ISO 14001:2015 Standart gerekliliklerini yorumlama,

- ISO 19011:2018 Terimler, Tanımlar ve Kurallarını uygulamak,

- Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türleri tanımak,

- İç Tetkik faaliyetlerinin tüm aşamalarını öğrenmek,

- Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,

- Denetim ekibinin seçilmesi,

- Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,

- Doküman gözden geçirmesi,

- Check-List geliştirilmesi,

- Denetçi ve Başdenetçilerin rol ve sorumlulukları,

- Denetim sırasında etkin iletişim,

- Saha denetimleri uygulamaları

- Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,

- Denetim sonuçlarını hazırlamak, 

- Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,

- Denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporlarını hazırlamak,

- Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içerek takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi

- Sınav.

 

Ne kazanırım?:

24 Saat (3 Günlük) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Başdenetçi Uygulamalı Eğitimi alan ve eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip Exemplar Global onaylı Denetçi Sertifikası almaya hak kazanırlar. 

 

Önemli not: Herhangi bir belgelendirme kuruluşunda Denetçi/Başdenetçi olarak görev alabilmeniz için eğitim sonrası yapılması gereken Aday Denetçilik ve staj konusunda Proks'un herhangi bri taahhütü bulunmamaktadır. Bu eğitimimiz, Denetçi/Başdenetçi olabilmenin bir ön şartı olup atama işlemleri görev alacağınız belgelendirme kuruluşu nezdinde tamamlanmalıdır. 

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co